Thứ ba, 24/11/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Nguyễn Thị Bích Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01229875135
  • Email:
   bichchaunguyen78@gmail.com
 • Châu Thị Mỹ Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   chaumyhanh1966@gmail.com
 • Võ Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01627488311
  • Email:
   vothidieutc@gmail.com
 • Dương Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0964431754
  • Email:
   ngochaduongtctv@gmail.com
 • Kim Thị Ngọc Mảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939235266
  • Email:
   ngocmanhtctv@gmail.com
 • Nguyễn Trung Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977874003
  • Email:
   nguyentrungtamtd@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977810468
  • Email:
   nvtuantctv@gmail.com
 • Dương Quốc Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985515304
  • Email:
   duongtruyen1807@gmail.com
 • Đoàn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0964022309
  • Email:
   doanmymytv@gmail.com
 • Lai Thị Cẩm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986828943
  • Email:
   laihatctv@gmail.com
 • Sơn Ngọc Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0939235268
  • Email:
   sonngocdien1963@gmail.com
 • Hà Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0906309035
  • Email:
   hahanhtv@gmail.com