Thứ ba, 27/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Phan Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984586272
  • Email:
   nhuyhoahoc9@gmail.com
 • Lâm Thị Thùy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688672761
  • Email:
   phuongthuylam80@gmail.com
 • Châu Vạn An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986313084
  • Email:
   vanantctv@gmail.com
 • Trần Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0919249709
  • Email:
   diemkhanh2013@gmail.com
 • Lý Thị Đẳng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01688672970
  • Email:
   lydangtctv@gmail.com
 • Trần Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977707955
  • Email:
   vangiangtctv@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977809208
  • Email:
   nguyenthanhhong1968@gmail.com
 • Trần Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01682282233
  • Email:
   tranphuctctv66@gmail.com
 • Huỳnh Văn Quí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975447107
  • Email:
   huynhqui99@gmail.com