Tuesday, 24/11/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Phạm Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0977677966
  • Email:
   huuphuctcu@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976182871
  • Email:
   nguyenthanhvuc2tc@gmail.com
 • Thạch Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   thachthidien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0963986399
  • Email:
   camhong710@gmail.com
 • Huỳnh Văn Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974355751
  • Email:
   huongphuochung@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tú Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01675064786
  • Email:
   nguyenthitunguyen19@gmail.com
 • Nguyễn Văn Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0969095635
  • Email:
   nguyenvansang930@gmail.com
 • Sơn Hoàng Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01668906884
  • Email:
   hoangthientctv@gmail.com
 • Lưu Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01215924703
  • Email:
   luutructc@gmail.com