Tuesday, 24/11/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Trần Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01649845444
  • Email:
   kieuoanhtctv@gmail.com
 • Cao Thành Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939341797
  • Email:
   thanhhieptctv77@gmail.com
 • Trần Chí Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987290353
  • Email:
   tranchidung604@gmail.com
 • Võ Thị Hồng Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01677431888
  • Email:
   hongchitctv@gmail.com
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01674712139
  • Email:
   ltduyentv06@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01228118195
  • Email:
   nguyenvansang930@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lam Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01263800736
  • Email:
   nguyenthilamdien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0987953301
  • Email:
   ngkieuhanh80@gmail.com
 • Cam Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0932863494
  • Email:
   ngochancam81@gmail.com
 • Võ Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01223294231
  • Email:
   vohongtctv@gmail.com
 • Trần Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0908874234
  • Email:
   talaai375@gmail.com