Thứ ba, 24/11/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Đoàn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0964022309
  • Email:
   doanmymytv@gmail.com
 • Lai Thị Cẩm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986828943
  • Email:
   laihatctv@gmail.com
 • Sơn Ngọc Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0939235268
  • Email:
   sonngocdien1963@gmail.com
 • Hà Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0906309035
  • Email:
   hahanhtv@gmail.com
 • Kim Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hoangnamtctv@gmail.com
 • Huỳnh Thị Bạch Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01277663984
  • Email:
   bachngoctctv81@gmail.com
 • Nguyễn Thị Trúc Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01206967876
  • Email:
   nguyenthitrucphuong2013@gmail.com
 • Thạch Thị SoriĐa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01664285252
  • Email:
   soridatctv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   kieutiennguyentc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthihaiyentctv@gmail.com