Tuesday, 27/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Thị Trấn Trà Cú
 • Kim Thị Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01698949960
  • Email:
   kimthihuynh1981@gmail.com
 • Lâm Thị Hồng Nghi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   01642634089
  • Email:
   hongnghitctv84@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0944082577
  • Email:
   hanh_vptc@yahoo.com.vn
 • Thạch Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01689794778
  • Email:
   thachthithitctv88@gmail.com